Victor Badminton Tour 2015

victortour

sitemap

VICTOR OPEN

Bratislava badminton 2014

duben 2015

CUKRDLE OPEN

Brno badminton 2014

16.5.2015

VYSO?INA CUP

Jihlava badminton 2014

13.6.2015

TREN?íN OPEN

Tren?ín badminton 2014

29.9.2015

REICHMAN OPEN

Velké Pavlovice badminton 2014

7.11.2015

 

Victor Badminton Tour 2015

Aktuální turnaj:

CUKRDLE OPEN BRNO

16. 5. 2015

Vá?ení hrá?i a p?íznivci badmintonu


S rokem 2015 za?íná ji? 9.ro?ník VICTOR BADMINTON TOUR !

Hrací systém, pravidla  ani hrané disciplíny se nemění.

 

Po?adatelská místa pro letošní rok :

 

I?ava -                                            25.4.2015

Brno - Cukrdle Open                        16.5.2015

Jihlava - Vyso?ina Cup                     13.6.2015

Tren?ín - Piovar?i Open                    26.9.2015

Velké Pavlovice - Reichman Open    7.11.2015

 

Termíny budou up?esněny s aktuálním p?edstihem!

Hrát se bude švýcarským systémem, většinou 5-6 kol,
p?i ni?ším po?tu ú?astník? mo?no i více, sety do 15 bod?.

 Jednotlivé disciplíny  budou samoz?ejmě bodovány a body s?ítány do ?eb?í?ku celého Tour.

Celkoví vítězové p?evezmou z rukou hlavního partnera, kterým je firma VICTOR,  hodnotné ceny.

 P?ejeme si, abyste se cítili na našich turnajích dob?e a měli pocit, ?e jste sv?j ?as strávili p?íjemně

a s p?íjemnými lidmi.

Zároveň pro komunikaci s vámi vyu?íváme Facebooku

Na celé naši Tour se podílí hlavní partner VICTOR SK.

Další partne?i :

 REICHMAN&REICHMAN vinné sklepy Velké Pavlovice ;Konzulát republiky Angola v ?R;  GARKO-trofeje, medaile ; VICTOR ?R, Vina?ství Libor Veverka ?ejkovice, ROYAL PARTY SERVICE;  BADEC.CZ;  BC PREMIERA BRNO; Badmintonový oddíl START JIHLAVA; HALA SPRINT; SPORTCENTRUM KUKLENSKÁ;  NOUVELLE.SK;  WEBSTUDIO INDEART.

 

Těšíme se na viděnou na turnajích Victor Badminton Tour
  Victor badminton
Victor

Vysledky a fotky z turnaje CUKRDLE OPEN 2015

Dovoluji si nabídnout foto z turnaje:
https://plus.google.com/photos/109406035880043026564/albums/6149842796040707905
a samoz?ejmě podrobné výsledky:
1.sloupec     uhrane sety
2.sloupec     prumerne  body souperu - sectou se ziskane sety souperu a vydeli poctem kol.          

              P?i s...

Pr?bě?né po?adí:
ro?ník 2014

?ty?hra mu?i

?ty?hra ?eny

Mix Mu?i

Mix ?eny

 

Badminton Brno

 

Badminton Brno

Royal

Agentura Pares


Facebook

úVOD    TURNAJE    PROPOZICE    HISTORIE    REGISTRACE    KONTAKTY


VICTORTOUR ? 2012 V?echna práva vyhrazena   | www.location-bateau-moteur-marseille.fr http://www.creperiecolibri.fr/